Russische scholen in Nederland

Eva van Santen

Sinds zich zoveel Russen in Nederland vestigen hebben we een nieuw verschijnsel: de Russische school. Als je op Google 'Russische school' intypt, blijkt dat we er al minstens tien hebben en wel in: Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Nijmegen, Eindhoven, Groningen, Amersfoort, Hilversum, Almere en Zwolle.

Wat voor scholen zijn dat en wat hebben ze te bieden? Het zijn scholen die sinds de perestrojka door bevlogen Russinnen, die hier wonen en werken, zijn opgericht. Het kerndoel is lesgeven aan kinderen uit gemengde huwelijken of aan kinderen van Russische ouders die hier wonen.

De kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Zo zijn er in Leiden bijvoorbeeld zeven groepen voor kinderen van twee tot zestien jaar. Veel scholen bieden meer dan alleen lessen taal en rekenen aan kinderen. In Rotterdam, Den Haag en Amsterdam wordt bijvoorbeeld les gegeven in kunstzinnige vakken en in Leiden worden ook lessen Russische taal aan Nederlanders met een Russische partner en lessen Nederlandse taal aan Russen gegeven.

Wanneer worden de lessen gegeven? Aangezien deze scholen in de vrije tijd bezocht worden ligt het voor de hand dat de lessen op zaterdag of op zondag worden gegeven.

Wat zijn de locaties? Dat is verschillend, maar in Leiden is dat een buurthuis. Ik heb zelf ruim een jaar met veel plezier op de Poesjkinschool in Leiden les gegeven en ik kan u vertellen dat daar een unieke sfeer hangt. De leraressen (ja, het zijn nu eenmaal meestal vrouwen, net als bij ons) zijn stuk voor stuk zeer toegewijd en hebben een niet aflatende energie.

De kindertjes worden allemaal streng, maar liefdevol behandeld en het niveau is naar mijn idee zeer hoog. Als de kinderen drie zijn beginnen ze al met het Russische alfabet en met eenvoudige leesoefeningetjes. Verder wordt al van jongs af aan gestart met liedjes en gedichtjes van Ruslands beroemde dichters. Dit alles uiteraard om zo vroeg mogelijk de kennis van de Russische cultuur bij te brengen.

Op gezette tijden zijn er ook festiviteiten. Zo worden Moederdag (Mamin den), Internationale Vrouwendag (Mezjdoenarodny zjenski den), Bevrijdingsdag (Den pobedy, letterlijk: Dag van de overwinning) en uiteraard de eerste en laatste schooldag, net als in Rusland, met veel inzet gevierd. Tijdens deze feestelijkheden zijn er vaak ontroerende optredens van de kinderen. Bovendien nodigt de Poesjkinschool in Leiden zo nu en dan Russische poppenspelers uit, die zeker niet onderdoen voor wat in Nederland op dit gebied wordt aangeboden.

Veel scholen hebben een goede en informatieve website, zie bijvoorbeeld: